W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem „Wdrożenie nowych procesów w zakładzie przetwórstwa mięsno wędliniarskiego”, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zakładu przetwórstwa mięsno-wędliniarskiego. Na skutek realizacji operacji zostaną osiągnięte wskaźniki operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.